Ändrade priser

Prisändringar 

Lambi toa NU 210:- inkl.moms 168:- exkl.moms
Lambi hushåll NU 168:- inkl moms 134,40 exkl.moms
Serla toa NU 192:- inkl.moms 153.60 exkl.moms
Serla hushåll NU 181:- inkl.moms 144.80 exkl.moms